VČELÍ STRÁŽ      

(organizátor projektu VČELÍ LOUKA)

je organizace, která od roku 2008 hledá, organizuje a pořádá projekty, akce a aktivity s jediným cílem - aktivně a účinně propagovat včelařství v České republice. Hlavní cílovou skupinou je laická veřenost a přioritou děti a mládež. Ve své snaze využívá VČELÍ STRÁŽ celou škálu vzdělávacích, informačních i propagačních prostředků. Jejími hlavními projekty jsou například:

  • VČELAŘÍCI - systematická pomoc stávajícím Včelařským kroužkům mládeže (VKM) provozováním webových stránek www.vcelarici.cz, nebo prací s vedoucími VKM. Napomáhá také vyhledávat nové vedoucí VKM a pomáhá vznikat novým kroužkům. Sama VČELÍ STRÁŽ provozuje VKM RAKOvčelaříci v Rakovníku.
  • DEN A MĚSÍC VČEL - VČELÍ STRÁŽ stála u vyhlášení Mezinárodního měsíce včelařství (květen) a Mezinárodního dne včel (20. květen) v Senátu ČR v roce 2012. Od té doby realizovala mnoho konkrétních akcí v rámci oslav těchto výročí.
  • SETKÁNÍ VČELAŘSKÉ MLÁDEŽE - spoluorganizovala Mezinárodní setkání včelařské mládeže (IMYB) v letech 2010 a 2012, nebo setkání včelařské mládeže MEDOJEDI v letech 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014. V součastné době zahajuje přípravu na další celostátní a mezinárodní setkání včelařské mládeže, která proběhnou v roce 2015 pod názvem ROJENÍ 2015.
  • VČELAŘSKÉ SOUTĚŽE - zvláště mezi mládeží jsou oblíbené soutěže, které VČELÍ STRÁŽ pomáhá již mnoho let organizovat. Jsou to například každoroční celostátní fotosoutěže, výtvarné soutěže, nebo soutěže pro média píšící na téma včely a včelařství. Nejnavštěvovanější je i internetová vědomostní soutěž na webu www.risk-zisk.cz., kterou je oslovována především laická veřejnost.
  • INTERNETOVÁ PROPAGACE - k propagaci života včel (ale i ostatních opylovatelů), včelařství i svých vlastních projektů využívá VČELÍ STRÁŽ několika svých webových stránek a facebookových skupin.