BOTANICKÁ ZAHRADA Praha 7 - Troja (Medonosné rostliny)

07.06.2014 00:00

Vznikající expozice Medonosných rostlin a včelařství

V budoucnu by se součástí expozice Stráň měla stát také vznikající expozice Medonosných rostlin a včelařství. Dokončení výstavby expozice se předpokládá na rok 2017. V současnosti jsou zde zbudovány dvě kamenné zídky, vyseta květnatá louka s důrazem na medonosné byliny a vysazeny méně běžné ovocné stromy – moruše a oskeruše.

Vizualizace "Prozkoumej dávné včelí příbytky" – několik zvětšených dávných typů úlů v lese
bude sloužit jako prolézačka i jako ukázka dávného chovu včel

Hlavní myšlenkou této nové expozice je ukázat návštěvníkům botanické zahrady nejen život včel a medonosné rostliny, ale seznámit je s životem včel v české krajině. Expozice by měla přiblížit vztah člověka, rostlin a včely v prostředí, které je všem blízké a dobře známé. Expozice má poučit návštěvníky jak z okruhu širší odborné veřejnosti, tak počínající včelaře, školáky a děti. Z tohoto důvodu je expozice rozdělená na dva naučné okruhy. První naučný okruh je zaměřen na způsoby opylování na jednotlivých stanovištích typických pro krajinu České republiky. Druhý okruh seznamuje pomocí interaktivních prvků návštěvníky s několika tématy ze života včel. Do expozice je zamýšleno rozmístění laviček, piknikových stolů, informačních panelů i naučně herních prvků.  


Vizualizace "Zvaž, kolik medu bys za život vytvořil, kdybys byl včelou" – houpačka ve tvaru
lžíce ukáže, kolik medu by člověk za celý život vytvořil, kdyby byl výkonný jako včela.

Vizualizace "Opyluj rozkvetlý květ" – hra pro děti s pomocí košíčků a dřevěné prolézačky ve
tvaru květu.

Dále je také počítáno s expozicí v rekonstruovaném zahradním domečku se zelenou střechou a rozšířenou terasou. Na přestřešené terase by byly velké naučné panely v podobě obřích knih připevněných ke zdi. Každá kniha by se týkala jednoho z navržených témat z života včel. 


Návrh expozice - autor Ing. Klára Nepustilová.Expozice Medonosných rostlin a včelařství - výchozí stav v roce 2011


Expozice Medonosných rostlin a včelařství - situace v roce 2013