SEZNAM SOUTĚŽÍCÍCH - SPOLEČENSKÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

PROTEBE - humanitární sdružení (Praha)

Klub NEDROG (Rakovník)

 

BOTANICKÁ ZAHRADA (Praha - Troja)

KONVENT SESTER ALŽBĚTINEK (Praha 2)