ORGANIZÁTOŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE EKOLOGICKY-SOUTĚŽNÍHO PROJEKTU VČELÍ LOUKA

VČELÍ STRÁŽ  (BEE GUARD)

spolek, který se cíleně a systematicky zabývá propagací včelařství mezi laickou veřejností. Své aktivity zaměřuje prioritně na mladou generaci ve které spatřuje naději  včelařství. (hlavní organizátor projektu)

VČELÍ STRÁŽ

webové stránky ZDE

MÁJA - spolek pro rozvoj včelařství

je nová progresivní organizace, která  působí celorepublikově v oblasti vzdělávání včelařsky laické i odborné veřejnosti. (odborný poradce projektu)

 

 

VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI

kroužek včelařské mládeže (KVM) sídlící v Jedličkově ústavu v Praze 2 - Vyšehrad. Kroužek se od roku 2008 podílí na organizování celostátních akcí a aktivit zaměřených na propagaci včelařství. Jeho posláním je působení na mládež a aktivity napomáhající k založení nových kroužků včelařské mládeže po celé ČR.(mladí pomocníci projektu)

VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI - kroužek mladých včelařů

webové stránky ZDE